La Verkaro de Sylvan Zaft

The Works of Sylvan Zaft

Bonvenon al SylvanZaft.org

Ĉi tiu retpaĝaro estas kunmetita por honori Sylvan Zaft kaj konservi lian Esperantan verkaron. En la paĝoj de ĉi tiu retejo oni trovos ĉiom da la verkoj kiujn mi sukcesis kolekti antaŭ lia propra retejo malaperis de la interreto.

La enhavo estas protektita de kopirajto. Sed la kondiĉoj estas kontraŭdiraj. La kopirajta avizo diras ke oni rajtas disdoni kopiojn, laŭlonge ke oni ne pagigis kontraŭ ili, kaj ili restas neŝanĝitaj, kaj la kopirajta avizo restas sur ili. Tamen, ĝi ankaŭ diras ke oni ne rajtas meti en la reton. Mi ne pagigas kontraŭ ili, mi ne ŝanĝas ilin, kaj mi lasas la kopirajtan avizon sur ili, sed mi disdonas ilin per la interreto. Zaft mem jam mortis, lia propra retejo ne plu ekzistas, kaj la kopirajta avizo estas de antaŭ 20 jaroj.

Tiuj ĉi informoj sciataj, mi ĉi tie disdonas la verkaron. Ne estas mia intenco paŝi sur la rajtojn de iu alia, sed por konservi tion kion mi konsideras ege konservinda. Se iu kiu tenas la kopirajton petas ke mi forprenu ilin, mi ja faros tion senhezite.

This website was put together to honour Sylvan Zaft and conserve his collected works in and about Esperanto. In the pages of this site you will find all of the works which I was able to collect before his own site disappeared from the internet.

The contents are protected by copyright. But the conditions are contradictory. The copyright notice says that you are allowed to distribute the work. As long as you do not charge for them, you do not alter them, and the copyright notice remains attached to them. However, it also says don't put them on the web. I am not charging for them, I am not changing them, and the copyright notice remains attached, but I am distributing them on the internet. Zaft himself has since died, his own website no longer exists, and the copyright notice is over 20 years old.

Knowing these facts, I am distributing his collected works here. It is not my intention to trespass on the rights of anyone, but only to preserve what I consider to be of great value to preserve. If anyone who holds his copyright asks that I take these down, I will comply without hesitation.


Enhavo

Mi ankoraŭ transskribas kelkajn tekstojn en PDF-formaton.

Libroj

 • [PDF | TXT] Esperanto: A Language for the Global Village
 • [PDF] Peter Jameson's Secret Language

Originalaj Poemoj

 • [PDF | TXT] Agloj kaj Cignoj
 • [PDF | TXT] Auxtuna Naskigonta Tragedio
 • [PDF | TXT] Du Bestoj
 • [PDF | TXT] El Provincetown, Massachusetts
 • [PDF | TXT] Hirundoj
 • [PDF | TXT] Kiel du Cervidoj
 • [PDF | TXT] La Turistoj kaj la Marleonoj
 • [PDF | TXT] Malreklam’
 • [PDF | TXT] Point Pelee, Ontario
 • [PDF | TXT] Proluma Malaper’

Originalaj Rakontoj

 • [PDF | TXT] Bicikla Rajdo
 • [PDF | TXT] Frostsezonaj Pekoj
 • [PDF | TXT] Kalifornien
 • [PDF | TXT] La Maljunega Virino kaj la Tri Cervoj

Tradukitaj Rakontoj

 • La Viro Kun La Tordita Lipo (parto 1 el 2)
 • La Viro Kun La Tordita Lipo (parto 2 el 2)

Lecionoj

 • Mastering the Correlatives in Esperanto


Se vi konas aliajn verkojn de Sylvan Zaft, bonvolu sciigi min kaj mi kun plezuro aldonos ilin al tiu ĉi verkaro.




SylvanZaft.org estas gastigita de Gregorio Naçu.
Tuitere, @gregnacu